Tiêu phản quang hình tròn

    Thiết bị này cung cấp cho lái xe thông tin cảnh báo đến khúc cua cần lưu ý khi di chuyển vào ban đêm nhằm ngăn chặn các sự cố trên tuyến đường mà xe đang di chuyển.
    Kích thước: D100mm, D150mm