SƠN TĨNH ĐIỆN POLYURETHANE

Sơn bột tĩnh điện Polyurethane (có ký hiệu P)

Sơn tĩnh điện nhiệt rắn trên cơ sở nhựa Polyester đặc biệt và Polyisocyanate có hoạt tính cao. Nhờ có các đặc tính hoá học đặc biệt của nhựa và chất đóng rắn mà sơn bột tĩnh điện Polyurethane chịu được hóa chất tốt, chịu được tia tử ngoại, màng sơn không hoá vàng, hoá phấn. Vì vậy các loại sơn này thích hợp cho việc bảo vệ các chi tiết kim loại (sắt, nhôm,…) sử dụng ngoài trời. Sơn Polyurethane ứng dựng đặc biệt về khả năng chịu hóa chất và thời tiết.