SƠN TĨNH ĐIỆN POLYESTER NGOÀI TRỜI

Sơn bột tĩnh điện Polyester/TGIC (có ký hiệu T)

Sơn tĩnh điện nhiệt rắn trên cơ sở nhựa Polyester có cấu trúc bão hoà và đóng rắn TGIC có hoạt tính cao. Nhờ có các đặc tính hoá học của nhựa, bột màu và bột phụ trợ mà sơn gốc Polyester chịu được tia tử ngoại, màng sơn không hoá vàng, hoá phấn. Vì vậy các loại sơn này thích hợp cho việc bảo vệ các chi tiết kim loại (sắt, nhôm,…) sử dụng ngoài trời.

Sơn bột tĩnh điện Polyester/HAA (có ký hiệu Y)

Sơn tĩnh điện nhiệt rắn trên cơ sở nhựa Polyester có cấu trúc bão hoà và đóng rắn HAA thân thiện với môi trường, có hoạt tính cao. Nhờ có các đặc tính hoá học của nhựa, bột màu và bột phụ trợ mà sơn gốc Polyester chịu được tia tử ngoại, màng sơn không hoá vàng, hoá phấn. Vì vậy các loại sơn này thích hợp cho việc bảo vệ các chi tiết kim loại (sắt, nhôm,…) sử dụng ngoài trời.