SƠN TĨNH ĐIỆN EPOXYPOLYESTER

Sơn bột tĩnh điện Polyester/Epoxy (có ký hiệu E, F, G, H, K, X)
Sơn tĩnh điện nhiệt rắn trên cơ sở nhựa Epoxy và Polyester, thích hợp cho việc bảo vệ các chi tiết kim loại (sắt, nhôm,…),sử dụng trong nhà. Sơn có ưu điểm của nhựa Epoxy là khả năng bám dính cao, chịu hóa chất tốt và có ưu điểm của nhựa Polyester về độ bền màu sắc, không bị phấn hóa.