SƠN TĨNH ĐIỆN EPOXY

Sơn bột tĩnh điện Epoxy (có ký hiệu B, C, D)

Sơn tĩnh điện nhiệt rắn trên cơ sở nhựa Epoxy và chất đóng rắn đặc biệt, thích hợp cho việc bảo vệ các chi tiết kim loại (sắt, nhôm,…),sử dụng trong nhà. Sơn trên nền tảng của nhựa Epoxy là khả năng bám dính cao, chịu hóa chất tốt.